WETTELIJKE MEDEDELINGEN

SITE-EITOR

Camping le Lac de la Thésauque

Adres: 31560 Montgeard

Tel : +33 (0)5 61 81 34 67

E-mail : camping@thesauque.com

SIRET: 78969130000014

Intracommunautaire BTW : FR38789691300

Verantwoordelijk voor publicatie : Celine Morelle

REALISATIE

GEEKTONIC
Vertegenwoordigd door Mr. Yohan Darmayan in zijn hoedanigheid van Manager
Hoofdkantoor : 6 route de Pitoys – Zone de Maignon, 64600 Anglet
Tel : 09 72 49 05 44
E-mail : support@geektonic.com
Site web : www.geektonic.com
SIRET : 89746755100015
APE : 6201Z

Het geheel van de inhoud van deze site hangt af van de royalty’s zoals op het intellectuele eigendom van de Franse wetgeving Elke reproductie (met inbegrip van de foto’s, de pictogrammen en de downloadbare documenten) is verboden zonder voorafgaande toestemming van GEEKTONIC. De reproductie op een elektronische drager van het geheel of een gedeelte van de site op papier of in elektronische vorm is verboden. GeekTonic wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website af. Geektonic wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor externe links naar deze site.

PERSOONSGEGEVENS EN NOMINATIEVE INFORMATIE

U hebt recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen, overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi ” Informatique et Libertés ” n° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004). Om dit recht op toegang uit te oefenen, kunt u een schriftelijk verzoek richten aan de redacteur van de site.

WETGEVING

Volgens de wet van 11 maart 1957 (art. 41) en het wetboek van intellectuele eigendom van 1 juli 1992 is het verboden delen van de site, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van de site. De logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, grafische kaarten en teksten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Deze site kan, zonder dat zij daarvan op de hoogte is, door middel van hypermedia-links met andere sites zijn verbonden. De redacteur van deze site wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd. De internetgebruiker erkent dat het gebruik van deze site valt onder het Franse recht.